Tungkol kay U Eliserio

Si U Eliserio ay mandudula, kritiko, at tagasalin. Guro siya ng Filipino at Rizal sa University of the Philippines, Diliman.

Ikaw ba ay aktor o direktor sa Senior High o Kolehiyo na nais magtanghal ng mga dula ni U Eliserio? Makipag-unayan sa kanya sa Facebook.