ANG PAGSARIT NI CANDY

ni U Z. Eliserio salin ni Jessie Ramirez Una hiya nga ginbisita tulo nga gab-i tikang han ira pagkadto han klinika. Adto han sulod han kuwarto hi Marie, nakaturog na an iya mga bugto han igbaw han double deck. Pirit na nag-aaram hi Marie, pero diri niya masabtan an mga salita han iya libro. Paparungun … Continue reading ANG PAGSARIT NI CANDY

DIYOS KO

ni U Z. Eliserio salin ni Mark Bonabon 1. Pirmi linked kun mag-send si Amay. E ako pa naman nga impatient sa mga sugad siton nga messages. Giuuyami ak kun nakakabasa sin *some text missing*. Labi na nga adi ak yana sa tuna. Kaiha umabot san “Linked: 2/2” tikang sa langit. Diri ko lugod maadman … Continue reading DIYOS KO