Curb Your Enthusiasm/Kim’s Convenience

Mali bang ikumpara ang Kim's Convience sa Curb Your Enthusiasm? Pareho naman silang may bidang kalbo na panay politically incorrect ang sinasabi. Sa figura ni Kim Sang Il (Paul Sun-Hyung Lee) at Larry David (Larry David), nagagawa ng dalawang palabas na gawing katanggap-tanggap ang pagjoke tungkol sa mga "hindi katanggap-tanggap na bagay." Mas marami lang … Continue reading Curb Your Enthusiasm/Kim’s Convenience

Itaewon Class

Sa isa sa pinakamelodramatikong eksena sa serye, sa episode 9, sinampal ni Jang Geon-won (Kim Dong-Hee) si Yi-seo (Kim Da-mi) sa gitna ng daan, dahil sa pagtatangka nitong bawiin mula sa babae ang recording ng kumpisal nito sa pagcover up sa hit and run na pumatay sa tatay ng bidang si Saeroyi (Park Seo-joon). Kumpyansa … Continue reading Itaewon Class