Sunod sa Diyos, ang Estados Unidos

Lumabas na ang dalawang tomo ng Dx Machina. Kasama ako sa ikalawang tomo, na inedit ni Rolando Tolentino. Maaari itong idownload dito. Bilang patikim, narito ang excerpt mula sa tula kong "Sunod sa Diyos, ang Estados Unidos": Humuhulagposat umaawit:“Luwalhati sa COVID!”Nasusunog ang Amazonat bilanggo tayo ng pag-ibig.Parang Bomba,gustokongbasahin:COVID!COVID!COVID!Pinupuri ko ang COVIDat pinupuri koang aking pagpuri.