Friend Zone

Ayon sa mga Ruso, kung gusto mong patawanin ang Diyos, ikwento mo sa Kanya ang iyong mga plano. Napanood siguro ng Diyos itong Friend Zone (dir. Chayanop Broonpakob, 2019), at natawa sa kolektibong pangarap ng mga gitnang-uring ASEANo. Sa pelikula, para bang pumupunta lang sa kanto para bumili ng suka ang mga bida, na isang … Continue reading Friend Zone