Kingdom: Ashin of the North

Galing na galing ako sa twist ng My Sassy Girl (dir. Kwak Jae-yong, 2001), talagang hindi ko naisip na sila pala magkakatuluyan sa huli. Nagkaroon na rin siguro kasi ako ng ideya tungkol sa mga teksto mula sa Timog Korea, na hindi sila takot sa malungkot na katapusan (A Rosy Life, Memories of Bangkok). Hindi … Continue reading Kingdom: Ashin of the North

47 Ronin

Gagamitin ko sa pagsusuring ito ang metodong 10/40/70 ni Nicholas Rombes. Ipo-pause ko ang app sa ika-10, ika-40, at ika-70 minuto ng pelikulang 47 Ronin (dir. Rinch, 2013), at ang mga frame na ito ang magiging lunsaran ng aking kritisismo. Photo by cottonbro on Pexels.com 10: Naglalakad sa hallway si Kira (Tadanobu Asano), may kasunod … Continue reading 47 Ronin

Friend Zone

Ayon sa mga Ruso, kung gusto mong patawanin ang Diyos, ikwento mo sa Kanya ang iyong mga plano. Napanood siguro ng Diyos itong Friend Zone (dir. Chayanop Broonpakob, 2019), at natawa sa kolektibong pangarap ng mga gitnang-uring ASEANo. Sa pelikula, para bang pumupunta lang sa kanto para bumili ng suka ang mga bida, na isang … Continue reading Friend Zone