DIYOS ANAK

ni U Eliserio salin ni Arlene Moscaya 1. “Mas delikado gali kon sa ikawalo nga bulan ikaw magbata kaysa sa pampito.” Photo by Stas Knop on Pexels.com Naghangdë ako. Ano man abi ang pwede mo hambalën sa tawo nga napatyan kang asawa kag daw nagatinga man ang bata? Tawo nga pira ka bulan mo rën … Continue reading DIYOS ANAK

UNA NGA HARëK

ni U Eliserio salin ni Arlene Moscaya Iba rën ang sitwasyon nanda sa balay. Wara rën ginasapote kang ana nga tatay-tatayan ang ana nga nanay. Pero naglaka gid lang ang anda nga pagpanghilawas. Indi gusto panëmdëmën ni Mo nga may relasyon ang darwa ka aktibidad. Nalipay rën tana nga wara ginasakit ang ana nga nanay. … Continue reading UNA NGA HARëK

DIYOS KO

ni U Eliserio salin ni Arlene Moscaya 1.  Pirmi linked kon magsend si Ama. Ako pa daan impatient sa mga amo kara nga messages. Gapanginit gid ako kon makabasa kang *some text missing*. Photo by Pixabay on Pexels.com Kapin pa gid tëlad nga sa lupa ako. Kabuhay mag-abot kang “Linked: 2/2” halin sa langit. Indi … Continue reading DIYOS KO

BAYANI

ni U Eliserio salin ni Arlene Moscaya Man-an man natën tanan nga kon nasipaan mo sa uyahën ang imo nga nanay, indi mangin manami ang imo nga aga. Photo by Pixabay on Pexels.com Indi man tuyo nga sipaën ni Anselmo “Mo” Katonyan ang ana nga nanay. Ang gusto na nga sipaën amo ang mga maton … Continue reading BAYANI