Wala Tayong Sasantuhin

wala tayong sasantuhin

 

Ang Wala Tayong Sasantuhin ay binubuo ng tatlong bahagi: isang mahabang eksplikasyon ng pilosopiya ni Nietzsche; koleksyon ng mga anti-kapitalistang pagsusuri ng popular na kultura; at paglalarawan ng isang transformativong uri ng pagsasalin. Maaari itong basahin nang libre sa website ng Unitas: Semi-Annual Peer-Reviewed International Journal of Advanced Research in Literature, Culture, and Society, dito.

 

(Maraming salamat kay Prop. Vlad Gonzales, na kumuha ng larawang ginamit bilang sentral na imahen sa pabalat.)