Kontra

Ang Kontra: Mga Sanaysay sa Metakritisismo ay koleksyon ng mga akademikong sanaysay na magagamit sa pagtuturo ng panitikan sa senior high at kolehiyo. Inilathala ito ng Sentro ng Wikang Filipino-Diliman, at maaaring idownload sa opisyal na website ng SWF dito.

Ilan sa mga pinaksa sa Kontra ay pagsasalin, media, rehiyunal na panitikan, eksperimental na pagsusulat, at Marxismo.