Epiko

Samahan si Alisot sa kanyang paglalakbay! Kung akala mong kilala mo na ang prekolonyal na Pilipinas, basahin mo ang librong ito!

Ano ang mas mahalaga? Ambisyon o pamilya? Bayan o sarili? Alin ang pipiliin ni Alisot?