Bayaning Lamanlupa

Ordinaryong estudyante lang si Mo nang mahigop s’ya sa mundo ng mga lamanlupa.

Pagbalik n’ya sa mundo natin, natuklasan n’yang mayroon na s’yang kapangyarihan. Gagamitin n’ya ba ito para maghiganti sa malupit na amain? Sa pagnanakaw? O sa pagtulong sa ibang tao?