All Will Be Revealed

Ang All Will Be Revealed ang unang pagtatangka ni U Eliserio na magsulat ng mahabang kwentong LGBT ang tema.

Una itong inilathala ng isa independyenteng publisher na ngayon ay defunct na.

Babala: may grapikong sekswal na nilalaman.