Sa Naputukan at Mapapaputukan Pa ng mga M/Guni-M/Guni sa akdang Apat na Putok ni U Z. Eliserio

 

 

Giselle Cabrera

 

Kalabit. Hindi ng gatilyo kundi pagiging kritikal at pagiging satirikal ng isip ang isang bala na tatama sa mambabasa. Binigyan ng espasyo ang mga posibilidad ng mga tanong sa bawat kwento. Ano ang nangyari? Isa lang ba ang kwento? Makikita sa isa pa niyang kwento? Kwento pa ba ‘to o mula na sa mga totoong tao? O makaaampt na ng sinadyang padaplis lang na gawa ang tinatagong isyu sa bansa o ng buong mundo. Hayag na wala ring sensura sa mga saltia ang may-akda na laging kinaaayawan ng konserbatibong tao/mambabasa, mas natutulungan pa nga nito ang nagbabasa na matutunan nang tumanggap ng kung ano ang likas o pangkaraniwan ng aksyon ng masa. Na walang malaswa o makasariling mga pangungusap kundi ang kahulugan at sensibilidad ay nasa tao.

 

Inihatid tayo ng mga kwento ni U Z. Eliserio hindi lang sa mga tagpuan ng mga bawat pinaputukan (pisikal at ideolohikal), kundi isinama sa pasikot-sikot na eskinita/eskwelahan/kitaan ng mga sitwasyon at mga tanong na: bakit bigla ang paglisa sa mundo ng anak ni Olivia na si Christine? Saan ang totoong lugar ni Asolivia/Olivia? N/magpapatuloy pa ba si GSUS? Anong nangyari sa ina ni Candy? Paano ang tindig ni Loli bilang isang babae? Saan inililibing ang mga batang pina-abort? Ano lahat ang sekreto ng sansinukob? Ano kaya ang una at huling kumpisal ni Rest Eliserio? Paano nakauwi ang kwentong “Uuwi na ang Tatay kong si Joma?” Ano ang lohika sa kapitbahay na feminista? At panghuli, ano ang “Apat na Putok”?

 

Kasabay nito ang sirkus ng mga emosyon/damdamin: likas na saya, ligalig, abang na abang, takot, pangamba, suklam, paghihiganti, pagpapatawad at pagbangon ng sarili at lipunan. Bawat lipat ng pahina, nag-iiwan ng puwang. Hungkag, naghahanapan. Nagkakapaan. Ng sagot. Ikaw mismo ang maghahanap sa akda at sa sarili. Sa lipunan. Ng iyong sagot.

 

Simula sa buting sibat ng ninuno na lumaon ay ginamit sa ganid ng dumating ang mga mananakop sa Pilipinas hanggang sa baril ng diktador, dahas ang pumipigil sa mga tao na lumaban. Isang kalabit, patay, walang dahilan. Walang nakaalam. Nawawala ang tao gayundin nawawalan ng hustisya. Desaparesidos sa Batas Militar. Extra-judicial Killings, Tanim-bala sa mga magsasaka at iba pa sa panahon ng Social Media.

 

Ang pagpapaputok, may pangangailangan na may tamaan. Bumabaon. May ginigising na emosyon. Iniinda ngunit binibigyan kaagad ng ampat. At ang mga akda ni U Z. Eliserio ang siyang isang mabisang magiging ampat sa pamamagitan ng mga balang salita at ideolohiya laban sa mga planadong pagpapaputok ng mga naghahari-harian sa kasalukuyang lipunan. Na unti-unting ipinapalimot din dala ng globalisasyon at neoliberalismo kaya kailangang barilin ang tulog na pag-iisip… mag-isip-isip, makinig, at magbasa. Sumagot. Managot.

 

Dahil lagi’t lagi kapag nagpakawala ng bala, o ng akda sa parang ng panitikan, hindi lang ang nagpapakawala ng bala o naglalathala ng aklat ang may pananagutan batay sa kaniyang gawa kundi ang nagbabasa at iba pa, hiram ang kaniyang linya, “kundi lahat nang nagbigay lehitimasyon sa may baril na hilahin ang gatilyo.”

 

Si Giselle Cabrera ay guro sa Polytechnic University of the Philippines.

Ang Nosyon ng Pagnonosyon: Isang Rebyu sa Apat na Putok ni U

Alden Manrique

Usigin ang sarili, ang estado, at ang iba’t ibang sekta ng lipunan, ganun ang koleksyong ito. Walang pretensiyon. Masyadong hayag ang paghuhubad ng mga salita. Walang itinatago, walang tsetseburetse. Bibigwasan kung bibigwasan. Sasalsalin kung kinakailangan. Pero ilan na ba ang nabasanating ganitong akdang pampanitikan? Sa dalang at kaunti, ano ang sinasabi ng mga numero, bastos ito, censored, at nakakahiyang ilabas. Laging may pag-aresto at pagpapanggap sa sarili ang tao. Kaya kapag may nakapagbasa ng mga tulad nito, sisimangot, magtataas ng kilay, at baka mag-antanda pa. Kanino galing o sinong nagsabi para agad husgahan? Maraming dahilan pero mauugat sa pagbabasa ng panitikan. ‘Yon siguro ang sikreto nitong koleksiyon bilang pag-aambag. Kailangan basahin.

Wasak! Ang mga salita at hirit nito ay kongkretong patama sa dictum ng kasalakuyang maligalig, magalaw, at indibidwalisasyon bunsod ng neoliberal na kaisipan. Tayo’y mga titi at puke nitong lipunan na laging naghihintay madampian ng bawat isa upang panandaliang makuryente ng ligaya. Lagi tayong nagsasalsal upang takasan ang realidad patungo sa pantasya para kahit papaano malibang at maaliw. Inihiwalay ang sarili sa mas malaking usapin ng lipunan. Habang komportable na pinoproblema ang sensasyong hatid ng mga aparatong humihimas sa ating mga laman. Meron kasi tayong kahon ng mga bagay. Mga bagay na may halaga at bilang. Halimbawa diploma, karangalan, medalya, pamilya, pangalan, pera, at posisyon. Malaki ang impluwensiya ng relihiyon, edukasyon, at maging ang media sa paghubog ng kaisipan na nakalagay sa ating mga kahon.

Nag-iisip ang tao, hindi pupuwedeng sabihing hindi, siguro ang magandang salita ay nag-iisip mula sa kaninong interest? Dahil katoliko, bastos at immoral kung pag-uusapan ang pagsasalsal at tamod na bahagi ng naturalesa ng katawan. Sa pag-aaral kasi ng Epiko at poklorikong Filipino, ang katawan ay tahasang ginagamit at binabanggit dahil malinis/ pero nang pumasok ang kolonyalista itatago ang katawan at hindi pag-uusapan. Sa Panay Epiko na Amburukay halimbawa. Tahasan niyang hinawakan ang kanyang kepyas para tapik-tapikin at nang lumikha ng tunog na susuri sa kung sino sa mga Buyong (noble man) ang nagsasabi ng totoo, ang tunay na kumuha ng kanyang golden pubic hair. Ngayon, nagmumukhang marumi ang katawan kapag pinag-uusapan kaya ayaw gamitin. Gayun din ang wika na hindi ginagamit. Nagiging “unusual.” Lumalabnaw ang pagkilala at pagsusuri mula sa paglalarawan, pagpapakahulugan, pagtugon upang sa huli iiral ang pakikisangkot.Ginagamit ang wikang mapagpalaya sa pagkukultura. Ganun din ang pagpulas ng mga salita sa koleksyon ito na ayaw magpakahon sa sistemang kombensyunal. Laging nagigiit ng kapahangasan, kabaliwan, at kawasakan.

Sangkot din ang misedukasyon na inilatag batay sa imahen ng kulturang kano na pilit isusubo sa mga bibig ng kasalukuyang lipunang tagakonsumo ng impormasyon at ganansiya na diumanoy magpapataas ng kalidad ng pamumuhay. Mababaw ang pagkilala at pagkilatis ng kabataan sa appreciation ng problema tulad sa ilang karakter sa kwento. Nahuhulog lagi sa personal o individualization ang pagkamit ng nosyon ng kaginhawaan.Tila nauuwi lagi sa pagsasalsal ang diskurso ng paglalatag ng problema nitong henerasyon. Halimbawa, takot tumanggap ng responsibilidad o takot harapin ang task sa buhay nang ismiran ang prof ng estudyanteng binigyan ng responsibilidad at iiyakan ang kababawan ng materyal na nawala. Laging gusto ay pagsusubo. Pagsusubo ng impormasyon sa tulong ng de remote na buhay.

Ang koleksyong ito ay pumupulas sa pagkakatali sa ideolohiya nang dati sa kabila ng pakikisabay at pakikisakay nito sa ligalig. Rerendahan naman nito ang paninimbang ng hirap at sarap, ng tuwa at lungkot, ng dilim at liwanag, ng buhay at kamatayan. Laging maninimbang ang magbabasa sa nais ipakahulugan ng pilosopikal na anyo ng pagsulat na ito. Hal. Mukhang madaling basahin ang mahirap naman talagang babasahin pero gamit ang natural na wika at dulas ng mga hirit kaya nitong pagaanin ang sitwasyon. Hindi mo ibababa ang libro nang hindi lilingon sa realidad ng lipunanat sa huli ay ikaw naman ang magpapaputok dito.

 

Si Alden Manrique ay guro sa Polytechnic University of the Philippines at kasalukuyang tinatapos ang kanyang MA sa Malikhaing Pagsulat sa Unibersidad ng Pilipinas.

Ilang Tala mula sa Gera Laban sa Droga

Übersetzt von Dave Ryan Mikhail S. Go

 

Auch Jahrzehnte später, wenn erwähnt, Olivia sage, derjenige, der ihr jüngstes Kind getötet hat, ist Rodrigo Duterte. Oder, manchmal, derjenige ist die Gesellschaft (sie sagt).

Olivia ist eine arme Frau. Sie ist sehr arm. Sie wohnt in der Slumsiedlung. Infolge ihre große Armut, manchmal schuldet sie ihrer Hündin. Er verleiht ihr, aber die Darlehenszinsen sind groß.

Es gibt ärmere Menschen als Olivia. Es gibt ein Mensch, den sie kennt, ist nicht nur arm, sondern bakla (schwul) auch. Ein anderer ist Bisaya. Sie sind unterdrückter. Aber sie sind nicht die Protagonisten der Geschichte.

Olivia war nicht arm vor. Ihr Vater war ein Sportjournalist. Er war lieb und er hatte einen langen Bart. Ihre Mutter war eine Lehrerin in eine öffentliche Schule. Eines Tages hat sie im Klosett gestolpert. Die Wunde war nicht geheilt. Sie hat Diabetes. Es gab ein Plan zu ihr Bein abschneiden wann der ihr Herz angegriffen hat. Tot. Und die Arbeit ihres Vaters in der Zeitung war weg.

Olivia war eine Jugendliche, als das passierte. Sie wusste nicht, wovon wo ihr Vater hat Geld verdient,ihre Studien und ihrer Geschwisterzu weiterführen. Aber ihr älterer Bruder hat Journalistik abgeschlossen, und ihre ältere Schwester Biologie. Sie hatte Journalistik auch auf dem College. Sie war von ihrem Freund, ein Student von der Fakultät für Bildende Künste, geschwängert worden. Zum Glück ist er reich.

Olivia ist nicht die ärmste Person in der Welt. Sie hat eine Hündin. Er ist ein Geschenk von ihrer Schwiegermutter, wann ihr Freund, von der Fakultät für Bildende Künste, sie förmlich bekannt gemacht hat. „Wenn Leopolds Vater am Leben wäre…“ sagte ihre Schwiegermutter mit Tränen aus ihrem rechten Auge, die über ihre linke Wange rollen, am Kinn hängen, „Ich bin sicher, mein geliebter Poldo würde dich mögen.“ DieHündin hat ihre Tränen gewischt, bevor er wurde ihr übergeben.

Olivia hatte Hypochondrie. Eines Tages hatte sie einen Splitter ungesehen in ihrem linken Zeigefinger. Weiter, Hämorrhoiden. Dann, Ekzem. Wann sie ihre Medizin trinkt oder creme für ein auf trägt, gibt es ein neues etwas entstehend. Vielleicht, ihr Körper mag ihr immer krank machen.

Also, wann sie ihre erwartete Monatsblutung nicht kriegt… „Was ist das, Urbana und Feliza (eine Philippinische Geschichte)“ … Also, wann sie, nachdem eine Woche nach Sex mit Leopold hat, nicht menstruiert, sie ist nicht verängstigt. Sie würde später die nennt man eine Scheinschwangerschaft wissen. Das war ihr erste Mal mit Leopold, definitiv würde sie Angst haben. Aber sie hatten Sex nur einmal, und es war schnell. Also, er hat mit die Zigaretten und die Biere fortgesetzt, und hatte eine schlaflose Nacht. Manchmal, er würde studieren.

Sie hat Leopold vertraut. Sie hatte drei Jahre mit diesem Freund. Wann sie in der High-School war, er hat sie vor Rüpeln verteidigt. Während ihrer ersten Disco in Morato, eine Stunde vor das Brand ausbrach, er hat sie nach Hause zu gehen eingeladen. Sie haben Kondome nicht genutzt, sie haben Interruptus gemacht.

Die drei Monate gingen, bevor sie hat zugegeben, dass sie schwanger war. Sie hat alles noch nicht ausgeplaudert, aber sie hat auf ihr Lehrer übergeben, wenn sie ihr Blue Book mit ein Durchgefallenaußen auf das geschrieben gegeben hat. Am Nachmittag, wenn sie haben getroffen, sie hat auf Leopold auch übergeben.

Sie hat ihrer älterenSchwesterzuerst erzählt. Sie waren nahe. Sie ist eine Mutterfigur für sie. Wenn das Ergebnis des Schwangerschaftstests als positiv erwiesen hat, ihre Schwester hat ihre Haare gezogen. Während sie den Schmerz und die Schande gefühlt hat, sie hat den Versuch, in der beliebtesten Drug Store (Apotheke) in den Philippinen in der größten Filiale dort entlang der Quezon Avenue Pillen zu kaufen, erinnert. Da war eine Frau vor ihr in der Warteschlange. „Frau, Frau, ein Nordet, bitte,“ murmelte sie.

„Entschuldigen Sie, Frau, brauchen Sie eine Quittung, um Pillen zu kaufen,“ antwortete die Person, die nicht wirklich eine Apothekerin.

„Ach so! Okay, ein Schwangerschaftsteststattdessen, bitte.“

Wenn Olivia jetzt an der Kasse war, sie hat Biogesic (eine Medizin) gekauft.

Die drei Monate und einige Tage danach, sie hat ein Schwangerschaftstest gekauft.Ihre ältere Schwester dachte, dass es für sie, wenn sie in die Drug Store (Apotheke) zu gehen eingeladen wurde, gekauft wurde. „Apothecary“ wurde zum Definieren der Drug Store (Apotheke) verwendet. Dann, hat Olivia gelernt, Menschen, die Wörter wie „Apothecary“ oft benutzen, nicht zu vertrauen.

Nachdem ihre Schwester ihre Haare gezogen hat, sie umarmten. Sie hat mit ihrem T-Shirt, das sie trug, ihre Tränen gewischt. Nachdem, sie haben ihren Vater zusammen angesehen. Olivias Vater wurde nicht wütend. Aber er hat nicht gesprochen. Er hat nicht seitdem gesprochen. Er hat ihr sogar einen Brief mit gemischte Gefühlen von Ärgernis, Enttäuschung und Sicherheit geschrieben. Selbst wenn sie seine Enkelkinder hatten, Er hat nicht gesprochen. Selbst wenn sie geheiratet hat. Wie köstlich schrullig!

Am 23. August 1999 hat sie geheiratet. Ihre ältere Schwester was ihre Trauzeugin. Leopolds Trauzeuge war sein bester Freund seit der High-School, von der Fakultät für Bildende Künste auch. (Er wurde 18 Jahre in ein „Riding in Tandem“ Vorfall danach ermordet, vor der Kirche, in der Olivia Santo Domingo hat geheiratet). Ihre kleines Mädchen war 7 Monate alt. IhreHündin, andererseits, war 3 Jahre alt. Sie hat ihm, ein Taufpate zu sein, eingeladen, aber „seine Erfahrung im Leben noch nicht genug ist.“ Er gab Widerworte, „Ich wurde abgelehnt als der Taufpate deines Kinds.“

Ist Muttersein mit 19 schwer? Schwer. Es gibt einMädchen, das sie kennt, erst 17 Jahre alt, mit drei Kinder und sie ist Bisaya. Es gibt ein auch, das sie kennt, erst 17 Jahre alt, mit drei Kinder und sie ist Pangasinense. „Es ist wirklich ab aeterno, sub zu sein von den Subaltern“ Leopold hat in ihrer Flitterwochen gesagt, „Wusstest du, dass Mörderwale Wale nicht sind, aber sind Schweinswale?“ Mit ihrem starken Willen, ihn zum Schweigen bringen, sie haben ein Kind gemacht.

Wie reich ist Leopold? Sehr sehr reich. Er hat sie nach Ägypten in ihren Flitterwochen gebracht. Im 2000, sie benutzen DFÜ-Netzwerke nicht mehr. Abgesehen davon, dass er reich ist, er hatte ein reines Herz. Es wurde gesagt, dass er vor Rüpeln Olivia verteidigt hat. (Gemeinen Mädchen, die Olivias Zahnspange beleidigt hat; sie Glück haben, weil Olivia mit dem Schweizer Messer, das sie von ihre Mutter geerbt hat, sie zu erstechen geplant hat). Abgesehen von das, er hat sich freiwillig für das Rote Kreuz. Ebenso, wöchentlich, besucht er das Grab seines Vaters im North Cemetery (North-Friedhof).

Doch, wie viele reiche gute Menschen, sein Reichtum was basierend auf Wohltätigkeit. Der Verlust seines Finanzmittels mit seiner Mütter hat während der Asienfinanzkrise im 1997 gestartet. Sein Buchhalter hat ein bisschen Hokuspokus gemacht, damit seine Villa und sein Auto können zu bleiben. Aber wenn er während 9/11 gestorben ist, es gab keinen guten Ersatz. Leopold, Olivia und ihre Kinder waren bankrott, während des KrieginAfghanistan. „Come Mister Taliban, hand over bin Laden. Colin Powell gonna bomb your home (Komm Herr Taliban, händig bin Laden aus. Colin Powell wird dein Haus bombardieren),“ hat Leopold zum letzten glücklichen Mal gesagt.

Olivia, ihr Mann, ihre Kinder und ihre Schwiegermutter mussten im Haus ihres Vaters, nicht gesprochen hat, wohnen. Ihr älterer Bruder hat, über fünf Jahre während seiner Facharztausbildung im Philippine General Hospital (Das Philippinische Allgemeinkrankenhaus), dort auch gewohnt. Alle sieben haben im Bungalow passen. Olivia hat im Zimmer mit ihrer Schwiegermutter, ihrem älteren Bruder und ihrem Vater (er schläft nicht mehr im Doppelzimmer, nach dem Tod seiner Frau, und er will nicht ein anderes Zimmer benutzen, egal, wie sehr steht er nicht auf die Kinder) schlafen ertragen.Olivia hat ertragen, aber Leopold hat nicht ertragen. Er ist es nicht gewöhnt, dass anstatt ein Bidet ein Tabo (ein Wasserschöpfer) benützt wird. Er ist es nicht gewöhnt, dass Wasser nicht heiß kommt aus der Dusche. (Es ist ein Wunder, wie beklagt er nicht über den Rost. Er weiß nichtwahrscheinlich, was Rost ist.)

Das Leben im Haus wird nicht erträglich. Sein bester Freund von der High School hat oft im Haus rumgehangen. Er hat keine feste Arbeit, nur Nebenjobs. Es wäre normal für Absolventenvon der Fakultät für Bildende Künste. Was war nicht normal, dass er pingelig ist, selbst wenn er nicht talentiert ist. Er wollte nicht in Werbung arbeiten, zum Beispiel.

Er hat nach Hause gekommen, nahm Drogen. Er hat mit Drogen ausprobiert. Nein, falsch. Er hat nicht nur mit Marihuana ausprobiert. Er hat sofort mit Heroinausprobiert. In nur drei Monaten, ist er gestorben. Es lief so ab. Er und Edwin, der Trauzeuge Freund, haben ab 8 Uhr bis 21 Uhr gearbeitet. Der Auftrag lautet, persönlichen Voltes V Actionfiguren. Wenn sie Formteil im Ofen gebracht haben, Edwin hat eine SMS bekommen. „Ich lasse dich eine Weile alleine. Kümmre das zuerst.“ Leopold hat definitiv Heroin genommen. Zumindest, er hat aus dem Ofen die fertigen Actionfiguren gebracht, bevor er geschlafen hat. Er hat mit eine Decke diese bedeckt. Edwin hat nach 23 Uhr nach Hause gegangen. Er war mit eine Frau. Um 5 Uhr hat Edwin aufgeweckt. Dort hat er Leopolds Leiche bemerkt. Er hat nicht bei der Polizei die gemeldet. Er hat Olivia nicht angerufen (in diesem Moment, dachte er, dass sein Schlaf mit einer Person weniger besser wäre). Stattdessen hat er sein Lehrer von der Fakultät für Bildende Künste, den hat er angefreundet, angerufen. Sie haben zusammen in ein Fass die platziert, in Zement gegossen haben, und in Manilabucht geworfen haben.

Einen Tag später hat Edwin Olivia angerufen. „Es ist Tage her, seitdem er mich im Stich gelassen.“Eine Woche später wurde Leopolds Leiche gefunden. (Der schnelltrocknende Zement, den hat er und Edwin benutzt, ist nicht so schnell getrocknet). Olivia hatte keine Reaktion, während sie dachte, dass sie tun würde, was ihr Vater tat und jederzeit nicht sprechen. Ihre Schwiegermutter hat ihre Kinder gekidnappt, und in Sagada sie gehalten. Leopold war der Opfer eines Syndikat, hat die Polizei gesagt. Aber Olivia hat die Wahrheit gewusst. Ihr Mann war ein Opferder neoliberale Globalisierung unddes wirtschaftlichen Determinismus in eine Gesellschaft, die in materiellen Bedingungen der Produktion vorhanden ist.

Also hat sie noch nicht aufgegeben. Die Protagonisten aufgeben nicht! Aber sie hat sich gelegt. Sie hat sofort nach den Schlüssel des Türknopf des Zimmer ihrer Eltern kopiert. Sie hat Schaufensterpuppe gestohlen, und die sollte sich als sie für ihren Vater und ihren älteren Bruderseit zwölf Jahren ausgegeben. Am Ende hat sie in Bett alleingelegt. Am meisten mochte sie nicht, ein Tritt auf die Brust.Sie war fertig mit ihrerTäuschung, wenn ihre Mutterihrerschienen hat. Olivia hat in eine Wohnung in Matalino in UP Teacher’s Village (Universitätder Philippinen Lehrerdorf) gezogen.

Sie hat Befehle ihrer Mutter befolgt, obwohl sie die Erscheinung des Geistihrer Mutters nicht mochte. Sie hat nach den Kindern gesucht. Sie hat nach Sagada gehen, ihre Kinder zurückzubekommen, mit ihre Hündin, der ich werde zeigen, die ihr Name ist Olivia auch.

Der Weg war, auf jeden Fall, gespickt mit Hindernissen. Hündin Olivia hat den Unterschied zwischen Baguio und Sagada nicht gekannt, deswegen, sie haben eine Anschlussfahrt gebraucht. Sie waren glücklich, wann sie denken, weil der Bus, den sie sollen nach Sagada fahren, hat von einer Klippe gestürzt. (Olivia war glücklich, aber Tado war nicht).

Sie war in den Vierzigern, während dieser Zeit (Sie hat aufgehört zu zählen, nach ihrenDreißigern). Ihre Kinder waren 16 und 14 Jahre alt. Am Ende hat Olivia ihre Schwiegermutter gefunden (Sie hatten eine bisschen Verspätung mit Hündin Olivia in Baguio, wegen des schlechten Stau in Sitio Paggang). Sie hat entdeckt, das ihre Älteste war weg. Sie war seit einem Jahr weg, angeblich hat nicht mit ihr Freund von der Polizei (ein Fremder in Bontoc) zurück gekommen. Ihr Jüngste war mindestens noch da und hat sie nicht vergessen und es gibt einen Stapel Briefe seit zehn Jahren. Ihre Schwiegermutter hat geweint (Hündin Olivia hat ihre Tränen noch gewischt), und der Protagonist hat ihre Schwiegermuttervergeben, denn sie hat ihr guten Eindruck von ihr erinnert. Olivia hat, mit ihrer Hündin, ihrem Jüngste und dem Stapel Briefe,ihre Schwiegermutter bei ihrem neuen Ehemann gelassen. Sie hat versprochen, jedes Jahr im Januar zu besuchen. Das was das letzte Mal, dass sie haben sich gesehen.

Hündin Olivia hat ihr Jüngste bei ihrer Ausbildung geholfen. Das war gratis. In Wahrheit, weiß sie, das kann Oliva ihre Schulden nicht bezahlen. Aber der Mensch und Hund haben eine besondere Beziehung, damit Hündin Olivia Olivias Versprechen geglaubt hat. Olivia hat ihr Geld von ihre Schulden nicht verschwenden. Sie hat investiert. Im EZ2 Lotto.

Oliva hat nicht gewissen, wie sie war süchtig nach dem EZ2 Lotto. Sie hat nicht in einem normalen Lotto vor gewetten, obwohl sie daran erinnert hat, dass ihre Mutter noch lebte in Sweepstakes gewetten hat. Vielleichtwürde das den Lastern, die Olivias Mann des Lebens ruiniert hat, die Schleusen öffnen. Leopold – mit Drogen und Olivia – mit Glücksspielen. Außerdem war Olivia glücklich. Nicht super glücklich, aber genug. Sie würde in keiner Standardspielauswahlen 4,000 gewinnen, aber sie hat immer in Rambolito gewinnen. Ebenso, wann sie manchmal versucht hat, konnte sie nicht in einem normalen Lotto gewinnen. Wahrscheinlich sollte sie nicht ein Millionär zu werden, nach dem Schicksal. Sie hätte nicht Hunger fürchten sollen. Sie hatte immer Lebensmittel, Stromrechnung und Handyrechnung.

Anstatt ihre Fähigkeit zu genießen, ihr Verlangen war ihre Natur zu entdecken, so dass sie ihr Schicksalvoraussagen könnte. Aber ihre Versuchen waren nichts passiert. Wann sie in Aktien investiert hat, die Weltwirtschaftskrise passierte im 2008. Wann sie Pfund gekauft hat, sie haben für Brexit gewählt. Wann ihre Jüngste 18 Jahre alt war (April 2016), Sie hat ihr zwanzigtausend Peso gegeben. „Invest in the people! (Investier in die Menschen!)“ hat sie sich gesagt. Vier Monate später warer in ein „Riding in Tandem“ Ereignis mit ihr Pate Edwin ermordet. (Erwin hat, dass er hat Leopolds Leiche versteckt, an Ostern auch gestanden.)

Während der Beerdigung ihrer Jüngste hat Olivia ihre Älteste das letzte Mal gesehen. Sie war zusammen mit ihres Freund, der ist nicht ein Fremder in Bontoc, aber ein Ilocano. Sie war schwanger, wie Olivia, mit ein klein Bauch. Schwiegermutter hat nach Manila mit ihres Mann (aus Bontoc) zurückgegangen. Ihr Grauen Star war offensichtlich. Grauen Star oder Glaukom? Sie wollte es nicht wahrhaben.

Ihr älterer Bruder, ein innere Medizin Facharzt, und ihr Vater (79 Jahre alt und mit eine Vierzigjährige zusammen) waren dort auch. Während dieser Zeit wäre sie ein bisschen paranoid. Ihre Jüngste wurde in der Straße begraben, weil sie in eine Slumsiedlung gewohnt hat. Am Ende hat sie sich dem Schicksal ergeben und beschlossen, Arm zu leben. Sie hat aus einem Tiefbrunnen Wasser geholt, und Strom aus ein Schaltkabel. Sie hat das Internet nicht genutzt und zeigte sie ihre Älteste voll Stolz ein normales Telefon oder Handy. „Das kann nicht gehackt werden“ hat sie gesagt.

Ihr Vater war noch bei Verstandzu diesem Zeitpunkt, aber spricht noch immer nicht. „How delightfully quirky! (Wie köstlich schrullig!)“ hat ihre Vierzigjährige Partner. Bemerkte sie, dass Olivia gut gehalten hat, hat sie wie war sie in ihre Dreißigjährigegewirkt. Sie trug rot in derBegräbnis, weil es war notwendig um ihr Kind und sein Nachlebenzu trauern.Sie hat gespielt auch, um ihre Nachbarn zu helfen. Hündin Olivia hat sich um Kosten gekümmert – und die Begräbnis auch. Es ist schön, in den Philippinen zu sterben.

Ang Pamamaalam ni Candy

salin sa Simaranhon nina Nenita at Wennielyn Fajilan

 

Una sidang binisita nida tatlong gab-i pagkatapos ninrang pumagto sa klinika.Nasa suyor it kato si Marie, tuyogey tong hali nida nak nakahigra sa ibabaw it double deck. Gustong mag-aray ni Marie, ugang, indi nida maintindihan ka ing mga bibisaya sa idang libro. Atpatyoney tan-a kaida desklamp ag magpagto’y sa ida pwesto sa double deck kag napamuyat sida sa gaha.

Ag nakita nida kag ida anak. Pareho’t uda sinra. Mararakong mga mata, maiisot nak ilong. Nakabuka ka bibig, pay baga nagbibisaya.

Waya’t narunggan si Marie, kada nagpayungot sida sa gaha.

Nawaya si Candy.

Tatlong beses pang tuyar ka nangyari. Pag gab-i.Sa ikalimang beses kag nagpakita kag ida anak, ingbati ni Marie kag ida hali na kaibhanan sa suyor. Ugang bag-o makababa sida sa double deck, wayaey tong anak sa gaha.

Nagbag-o ka taktika ni Marie. Kag nagsunor nak gab-i, imbes nak mapayungot ay ida ing impurbahang bisyahan: “Asi, Candy? Asi nagpapakita ka? Nu ka imong gusting buhatun naku?” Inggwa ing sabat tong ida anak, ugaling indi marunggan ni Marie. Kada nagpayungot sida sa gaha.

At natuman tong indi nida inaasahan:

Ingsapoy sida ni Candy.

Napaatras si Marie, nabuy-og. Natangko sa kilir it double deck-tuyog.Agay kag nakabati sida.Rile-rile sidang naghanra para sa eskwela. Huli sidang nag-abot. Waya sida sa animo sa klase, ag kag paniugto, ingistorya sa ida it mga kabarkada nak nakitang minatay si Angelo sa parking lot it kag aga. “Pilit ganing nagpapanriyaga sa girlfriend it usang kaibhanang frat,” siling it usang amigo.

Indi maayaman ni Marie kung masadyahan sida o mauwang.Pagkatapos it klase nagpasyal anay sida kaibhanan kag barkada sa mall bag-o magpauli. Pagkapauli, naabutan nidang yaey tong ida inang, waey kag ida mga hali. Hagtoy yang kag ida tatang.

Impakamura sida. “Asing ngasing yang ka?”pangutana sa ida, habang naghithit it sigarilyo.

Ya sida gipansina ni Marie, nagsaka sida papagto sa suyor.

Sumunor ka ida tatang.

Bag-o masarhe ni Marie ka puerta it suyor, pumagto ka ida tatang sa suyor. Inghimas ka ida mga abaga. “Usang dominggo’y a,” siling. “Siguro, maado’y ka ra?”

Ingtuyor ni Marie payado ka ida tatang. Ingsampal sida. Mayagro tan-a tong kabade paliwas, ugang ingtuyor sida papagto sa katre it kag ida tatang. “Maayamey kang lumaban ano? Nio ka inggwa tong kiyakeng kato nak waya ako?”

“Marie! Marie?”

Kag ida inang! Nag-abutey.

Inggwa nagtoktok sa puerta it suyor. Nagbangon si Marie habang nagpagto ang idang tatang sa puerta. Sa pagsuyor it hali ni Marie, nagliwas kag tatang nida. “Ingpatuloy nato ka ato pagbibisaya sa ibang adlaw!”

Tung gab-ing kato, nagpakita si Candy ag nagpayungot si Marie, nagpayungot kag ida anak. Ag kauna-unahang beses, narunggan nida ang mga ingbibisaya ito kato. “Nanang,”siling ni Candy, “Nanang, asing ako nimo’y inpabad-an?”

Aabuton tan-a ni Marie kag damut it ida anak, ugaling salamin yang kag ida nahuy-tan.

Nawaya si Candy.

Ya natyugi si Marie. Ag narungganey nida nagtuturuok tong manok, nagbangon sida diretso sa banyo. Pagkatapos magkaligos ag mag-ilis, nagpagto sa kusina, ag naabutang nag-uuwang kag ida inang. “Kag tatang nimo,” siling , “kag tatang nimo, inatake sa puso.”

Ya giuwang si Marie. Nagguya sida. Nagpakaguya ag nagpakaguya.

Tong gab-ing kato, nagpakita ray si Candy. Imbes na mapayungot si Marie sa gaha, nagpagto sida sa ida katre ag naghigra. Nagkamang si Candy papagto sa ida. Ing-agkay nida kali ag ingkupkupan. Pareho sinrang nagtibaw. “Pataware ako anak, pataware,” siling ni Marie. “Nursing kag ako inarayan, ya ra kita naalagae.”

Gamit ka ida mga maiintik nak damut, binaoy ni Candy kag tamong ni Marie, inggamit kato para punasan kag inra mga yuha. “Babay nanang,” siling ni Candy. “Babay nanang.” Nawaya si Candy. Ag sauli yaey nakatuyugi si Marie.

Sauli, inghuyat nida ang pagturuok it mga manok. Nagkaligos sida at nag-ilis ag bumaba sa kusina.

Ag ruto naabutan ka ida inang, nakahigra sa sayug.

Pulos rugo sa kusina.

Nagyuhor si Marie mayungot sa minatay. Ing-akay nida ag kinukupan. “Babay nanang,” siling ni Marie. “Babay nanang,”

Pagkatapos kato, yaey nakita ni Marie kang ida anak.

 

*Ang orihinal na Filipino ay unang nalathala sa Vicente Groyon (ed), Mga Kwentong Paspasan (Quezon City: Milflores, 2008).