Giveaway Post! A Song of Ice and Fire

Asar na asar ka na ba sa "Mahal Kita?" Narito na po ang giveaway post para sa A Clash of Kings, A Storm of Swords, at A Feast for Crows. https://www.youtube.com/watch?v=OWpvGBUyplg&ab_channel=SaLahatngMataba Kung hindi matiis ang pagiging stiff ni U Eliserio, maaaring pakinggan ang episode bilang podcast dito. Hanggang January 18 po ang chance ninyong manalo … Continue reading Giveaway Post! A Song of Ice and Fire

DIYOS KO

ni U Z. Eliserio salin ni Mark Bonabon 1. Pirmi linked kun mag-send si Amay. E ako pa naman nga impatient sa mga sugad siton nga messages. Giuuyami ak kun nakakabasa sin *some text missing*. Labi na nga adi ak yana sa tuna. Kaiha umabot san “Linked: 2/2” tikang sa langit. Diri ko lugod maadman … Continue reading DIYOS KO