Performance art

o reaksyon sa lecture ni Vlad Gonzales? Ilang tala sa pagsasalin, pagsusulat, at pagiging mabuting Kristyano.

Reaksyong video sa lecture ni Vlad Gonzales tungkol sa pagsasalin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s