47 Ronin

Gagamitin ko sa pagsusuring ito ang metodong 10/40/70 ni Nicholas Rombes. Ipo-pause ko ang app sa ika-10, ika-40, at ika-70 minuto ng pelikulang 47 Ronin (dir. Rinch, 2013), at ang mga frame na ito ang magiging lunsaran ng aking kritisismo.

Photo by cottonbro on Pexels.com


10: Naglalakad sa hallway si Kira (Tadanobu Asano), may kasunod na tauhan. Nakatindig ang mga samurai sa corridor, nagbabantay. Itim ang dominanteng kulay, bagaman may liwanag na nagmumula sa kisame.


Sa isang banda, komikal ang karakterisasyon kay Kira. Bagaman nakalila s’yang damit, ang mga tao n’ya’y nakaitim. Senyales ng kabuktutan. Buti na lang at hindi 100% ang kanyang pagiging kontrabida. Ang una n’yang tangkang asasinasyon kay Asano (Min Tanaka) ay sa pamamagitan ng halimaw. Ang ikalawa nama’y may konsiderasyon sa “kultura ng Hapon.” Imbes na patayin ang kalaban n’ya nang direkta, pinalabas n’ya na tinangka s’yang patayin nito habang bisita s’ya sa bahay ni Asano. Walang dangal ang pagpatay sa isang bisita, kaya napilitang magpakamatay si Asano bilang kabayaran.


40: Pagkatapos pakinggan mula sa kanyang asawa ang nangyari sa anak ng kanyang panginoon, tatawagin ni Oishi (Hiruyuki Sanada) ang kanyang anak, para utusan. Madumi ang mukha ni Oishi, isang taon s’yang ikinulong sa malalim na butas sa lupa. Kayumanggi ang dominanteng kulay, nasa maliit na bahay na lang sila ngayon, dahil hindi na s’ya samurai.


Si Keanu Reeves bilang Kai ang star ng pelikula, pero hindi s’ya bidang-bida. Kung tutuusin, mas bida pa nga si Oishi, dahil s’ya naman ang may responsibilidad kay Asano. Syempre pa, gawang Hollywood ang pelikula, at nilikha para sa mga taga-Estados Unidos. Nakadub ito sa Ingles. Kailangang pang ipaliwanag ang “seppuku” at “ronin,” ng tauhang gumagamit ng mga termino, habang kausap ang mga tauhang hindi na dapat pinaliliwanagan tungkol sa mga salita, dahil ang tunay na pinaliliwanaga’y ang nanonood.


Gayumpaman, hindi ordinaryong Hollywood ang nagwagi sa dulo ng pelikula. Hindi nakatuluyan ni Kai ang anak ni Asano. At, bagaman hindi napilitang magpakamatay ang anak ni Oishi, nagpakamatay pa rin ang natirang 46 na ronin.


May mga sandali din ng utopia dito. Samantalang sa Hapon ng pelikula, ang may kapangyarihang hindi nagawa ang kanyang responsibilidad ay magpapakamatay, sa Pilipinas ang may kapangyarihang hindi nagawa ang kanyang responsibilidad, papatayin ang sinomang mambabatikos sa kanyang pagkukulang.


70: Nag-aapoy ang paligid. Dalawa sa mga ronin, pero hindi kasama sa 47 ronin ng pamagat, ang tumatakbo. Naambush sila ng mga tao ni Kira. Dilaw ang dominanteng kulay, kulay ng apoy. Pinagpapapana rin sila.


Isa ito sa pinakamahusay na eksena sa pelikula. Bagaman masyadong madaling natalo ni Oishi si Kira, at ni Kai ang salamangkero ni Kira, sa puntong ito ng 47 Ronin, walang kalaban-labang pinatay ng mga kaaway ang mga kaalyado ng bida. Bonus, namatay ang isang tauhang “nice.”


Paparating na ang adaptasyon ng Netflix sa komiks na Trese (Tan at Baldisimo 2005). Hindi ko nabasa ang komiks, at ang polisiya ko sa mga gawang Filipino’y todo-todong suporta. Pagkatapos kong panoorin ang 47 Ronin, naisip ko, sino ba ang magkukwento ng ating mga kwento? Hindi ito problema ng mga Hapon, makapangyarihang bansa silang buhay na buhay ang industriya ng naratibo. At tayong mga Filipino? Tawang-tawa ako sa isang joke sa nobelang Ilustrado (Syjuco 2008), hanggang sa mapag-isipan ko ito pagkatapos ng ilang araw at matantong kahit para sa mercadong Filipino ang edisyong binabasa ko, kinailangan pa ring ipaliwanag sa akin kung ano ang AMA.


Ganito pa rin ba tayo hanggang ngayon? Itinuturing pa rin ba nating kaganapan ng isang Filipino, o likhang Filipino, ang pagtangkilik ng Kanluran dito? At hanggang ano ang handa nating ikomprimiso para sa pagkilalang ito? (Hindi ko sinasabing dalisay ako, lalo na’t sumusuri ako ng banyang pelikula gamit ang isang banyagang metodo.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s