Sunod sa Diyos, ang Estados Unidos

Lumabas na ang dalawang tomo ng Dx Machina. Kasama ako sa ikalawang tomo, na inedit ni Rolando Tolentino. Maaari itong idownload dito. Bilang patikim, narito ang excerpt mula sa tula kong “Sunod sa Diyos, ang Estados Unidos”:

Humuhulagpos
at umaawit:
“Luwalhati sa COVID!”
Nasusunog ang Amazon
at bilanggo tayo ng pag-ibig.
Parang Bomba,
gusto
kong
basahin:
COVID!
COVID!
COVID!
Pinupuri ko ang COVID
at pinupuri ko
ang aking pagpuri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s