Tula 2/24/2021

Malaki na ang tyan ko
Malamig ang Disyembre
Naubusan ng gas
Tatlo ang tsinelas

Natalo sa argumento
Ipagtanggol ang inaapi!
Gumagapang ang shell
Taas noo ang camel

Hindi mahugasan ang mantsa ng dugo
Kumain ng manok
Nakakahiya magmalaki
Wala kayong awa

Kapayapaan sa iyo
Ikaw din, sumasamba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s