Tula 2/20/2021

Ang COVID ba ay biyaya?
Madungis ang ibon
Sakit sa pwet
Nakasabit ang pulang bola

Wala nang wangwang
Tumalon ang elepante
Ang baboy, naghalo
Gusto ko, wagwag na kanin

Wag kumain ng baboy
Mas komplikado ang baboy
Sinakal ang laruan
Nakakahiya maging ikaw

Tagahilom ako
Sincere ka kasi, kaya pangit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s