Tula 2/18/2021

Metapisikal, espiritwal, burgis
Nakaangkla ang barko
Nakasara ang kurtina
Sinesante ang sex predator

Gusto ko, sinigang
Sumandal ang maskara
Dorobo dorobo
Nagpaliwanag sa email

Makina ang sagot sa sining
Mas komplikado ang baboy
May bayag sa paso
Makatas ang calamansi

Kapayapaan sa iyo
Pwede na tayong sumaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s