Tula 2/17/2021

Umabot din sa sampu
Buntong-hininga
Pinanood kong huminga
Sinesante ang sex predator

Patong-patong na unan
Wala nang panot
Wala nang baterya ang relo
Ako ay isang makina

Uminom ng gamot sa mata
Siya ang tsonggo
Nakakahiya magmalaki
Wala kayong awa

Sana wag dagain ang kanin
Ikaw din, sumasamba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s