Tula 2/15/2021

Nagtitipid kami sa tisyu
Nangalay ang leeg
Pinanood kong huminga
Natalo ang namatay

Gusto ko, sinigang
Sumandal ang maskara
Dorobo dorobo
Umihi ang aso sa sahig

Makina ang sagot sa sining
Nakangiti pa rin ang ama
Hindi ko alam
Nahulog sa hagdan

Tagahilom ako
Sincere ka kasi, kaya pangit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s