Tula 2/14/21

Malaki na ang tyan ko
Nakaangkla ang barko
Ipamigay ang sapatos
Ayoko sa spaghetti

Nag-aabang ang yakap ng oso
Sumandal ang maskara
Pupunta ako ng Tsina
Iniligtas ng espada

Ang pako, nakausli
Hambog lang po ako
May bayag sa paso
Nakakahiya maging ikaw

May nagbukas ng gate
Ayoko sa tao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s