Tula 2/12/2021

Malaki na ang tyan ko
Nagising siya ng ubo
Ayoko sa ketchup
Natalo ang namatay

Nag-aabang ang yakap ng oso
Tagalog ‘yan!
Sumalangit nawa
Ang inuna ang pera

Malungkot ang asong may regla
Mas komplikado ang baboy
Alipin ang kapre
Nakakahiya maging ikaw

Nakataas ang sementong kamao
May nagwalis kanina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s