Tula 2/10/2021

Umabot din sa sampu
Malamig ang Disyembre
Ipamigay ang sapatos
Nakasabit ang pulang bola

Natalo sa argumento
Tumalon ang elepante
Ang kumampi sa diktador
Iniligtas ng espada

Hindi mahugasan ang mantsa ng dugo
Hindi nakasaksak ang ref
Ang puno! Ang puno!
Nahulog sa hagdan

Gusto kong sumikat
Ibuhos ang sinigang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s