Tula 2/6/2021

Ang COVID ba ay biyaya?
Buntong-hininga
Oo, tungkol ito sa post mo
Manood tayo ng Koreano

Natalo sa argumento
Wala nang panot
Wala nang baterya ang relo
Nagpaliwanag sa email

Pasko na ulit
Nakangiti pa rin ang ama
Alipin ang kapre
Gawa sa asin ang bowl

Dalawang tasa galing Thailand
Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s