Tula 2/4/2021

Puti ang kurtina
Nakaangkla ang barko
Pinanood kong huminga
Natalo ang namatay

Buhat ng vase ang bituin
Patay na ang halaman
Nakakatakot ang telebisyon
Ako ay isang makina

Sumuko na ang sanga
Hindi nakasaksak ang ref
Nagbebenta ako ng pabango
Mabuhay hanggang may sansinukob

Pwede na tayong magpahinga
May nagwalis kanina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s