Tula 2/2/2021

Ang COVID ba ay biyaya?
Nangalay ang leeg
Sakit sa pwet
Tatlo ang tsinelas

Nag-aabang ang yakap ng oso
Gusto ko, inihaw
Sumalangit nawa
Taas noo ang camel

Puro absent
Mas komplikado ang baboy
Alipin ang kapre
Mabuhay hanggang may sansinukob

Tagahilom ako
Pwede na tayong sumaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s