Tula 2/1/2021

Ang COVID ba ay biyaya?
Nangalay ang leeg
Pinanood kong huminga
Ayoko sa spaghetti

Buhat ng vase ang bituin
Gusto ko, inihaw
Nakakatakot ang telebisyon
Ako ay isang makina

Pasko na ulit
Siya ang tsonggo
Ang puno! Ang puno!
Wala kayong awa

Nakataas ang sementong kamao
Pwede na tayong sumaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s