Tula 1/31/2021

Puti ang kurtina
Punit ang balat ng sofa
Oo, tungkol ito sa post mo
Tatlo ang tsinelas

Patong-patong na unan
Gusto ko, inihaw
Wala nang baterya ang relo
Hapon ang lata ng softdrinks

Sumuko na ang sanga
Siya ang tsonggo
Sinakal ang laruan
Mabuhay hanggang may sansinukob

Sana wag dagain ang kanin
May nagwalis kanina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s