Tula 1/29/2021

Metapisikal, espiritwal, burgis
Nagising siya ng ubo
Oo, tungkol ito sa post mo
Ayoko sa spaghetti

Boink boink
Ang dalawa pang kamay
Sumalangit nawa
Iniligtas ng espada

Sumuko na ang sanga
Hambog lang po ako
Wala dapat pasok ngayong pandemya
Nagsasayang ako ng oras

Kapayapaan sa iyo
Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s