Tula 1/28/2021

Puti ang kurtina
Itim sa itim
Oo, tungkol ito sa post mo
Tatlo ang tsinelas

Natalo sa argumento
Gusto ko, inihaw
Dorobo dorobo
Gusto ko, wagwag na kanin

Hindi mahugasan ang mantsa ng dugo
Hindi nakasaksak ang ref
Kumain ng gulay
Nahulog sa hagdan

Sana wag dagain ang kanin
Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s