Tula 1/27/2021

Puti ang kurtina
Malamig ang Disyembre
Nakasara ang kurtina
Tatlo ang tsinelas

Patong-patong na unan
Wala nang panot
Dorobo dorobo
Umihi ang aso sa sahig

Puro absent
Nakangiti pa rin ang ama
Wala dapat pasok ngayong pandemya
Gawa sa asin ang bowl

Sana wag dagain ang kanin
Nagising ko ang aso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s