Tula 1/26/2021

Nagtitipid kami sa tisyu
Nangalay ang leeg
Sakit sa pwet
Nakasabit ang mga susi

Tinawag ng takure
Tagalog ‘yan!
Nakakatakot ang telebisyon
Kasya sa aso ang headband

Ang pako, nakausli
Wala pala akong tinuturuan
Kumain ng gulay
Makatas ang calamansi

Dalawang tasa galing Thailand
May nagwalis kanina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s