Tula 1/25/2021

Metapisikal, espiritwal, burgis
Madungis ang ibon
Ayoko sa ketchup
Tatlo ang tsinelas

Natalo sa argumento
Gusto ko, inihaw
Sumalangit nawa
Kasya sa aso ang headband

Malungkot ang asong may regla
Siya ang tsonggo
Nakakahiya magmalaki
Alipin ng pamahiin

Kapayapaan sa iyo
Gusto ko sanang umorder ng midnight snack

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s