Tula 1/24/2021

Nagtitipid kami sa tisyu
Nakaangkla ang barko
Ayoko sa ketchup
Nagtatawag ang pusa

Wala nang wangwang
Tap tap sarap
Pupunta ako ng Tsina
Siya ang unggoy

Uminom ng gamot sa mata
Siya ang tsonggo
Mabuhay hanggang may sansinukob
Nakataas ang sementong kamao

Ikaw din, sumasamba
May bayag sa paso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s