Tula 1/23/2021

Nagtitipid kami sa tisyu
Nakaangkla ang barko
Ipamigay ang sapatos
Nakasabit ang mga susi

Mali ang mali
Ang dalawa pang kamay
Nakakatakot ang telebisyon
Taas noo ang camel

Makina ang sagot sa sining
Mas komplikado ang baboy
May bayag sa paso
Wala kayong awa

Dalawang tasa galing Thailand
May nagwalis kanina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s