Tula 1/21/2021

Luntian sa luntian
Ayoko sa hamburger
Madumi ang tsinelas
Basta ba may gimik

Buhat ng vase ang bituin
Patay na ang halaman
Nakakatakot ang telebisyon
Umihi ang aso sa sahig

Wag kumain ng baboy
Kumain ng manok
Sira ang flush, maingay
Wala kayong awa

Ang agham din pamahiin
Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s