Tula 1/19/2021

Nagtitipid kami sa tisyu
Nagising siya ng ubo
Oo, tungkol ito sa post mo
Natalo ang namatay

Gusto ko, sinigang
Tumalon ang elepante
Gumagapang ang shell
Iniligtas ng espada

Uminom ng gamot sa mata
Nakakahiya tumula
Ang puno! Ang puno!
Nahulog sa hagdan

Tagahilom ako
Nakaluhod na camel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s