Tula 1/18/2021

Luntian sa luntian
Nakaangkla ang barko
Pangit na painting
Nakasabit ang mga susi

Nag-aabang ang yakap ng oso
Tap tap sarap
Gusto ko, malamig na kanin
Taas noo ang camel

Hindi mahugasan ang mantsa ng dugo
Hindi nakasaksak ang ref
Nagbebenta ako ng pabango
Alipin ng pamahiin

Tagahilom ako
Ayoko sa tao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s