Tula 1/15/2021

Kamusta ka, pusa?
Ayoko sa hamburger
Nakasara ang kurtina
Pagdiriwang! Pagdiriwang!

Boink boink
Sumandal ang maskara
Walang babaeng taksil
Kasya sa aso ang headband

Sumuko na ang sanga
Hindi nakasaksak ang ref
May bayag sa paso
Alipin ng pamahiin

Kapayapaan sa iyo
Ikaw din, sumasamba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s