Tula 1/14/2021

Ang COVID ba ay biyaya?
Nagising siya ng ubo
Sakit sa pwet
Ayoko sa spaghetti

Nag-aabang ang yakap ng oso
Tagalog ‘yan!
Pupunta ako ng Tsina
Nagpaliwanag sa email

Uminom ng gamot sa mata
Tsam tsam tsam
Sira ang flush, maingay
Mabuhay hanggang may sansinukob

Gusto kong sumikat
Nagising ko ang aso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s