Tula 1/13/2021

Ang COVID ba ay biyaya?
Buntong-hininga
Madumi ang tsinelas
Tatlo ang tsinelas

Tinawag ng takure
Tagalog ‘yan!
Dorobo dorobo
Ako ay isang makina

Malungkot ang asong may regla
Hindi nakasaksak ang ref
Nagbebenta ako ng pabango
Mali pala ang aking pagkaalala

Sana wag dagain ang kanin
May nagwalis kanina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s