Tula 1/12/2021

Nagtitipid kami sa tisyu
Malamig ang Disyembre
Pangit na painting
Nakasabit ang pulang bola

Mali ang mali
Wala nang panot
Walang babaeng taksil
Umihi ang aso sa sahig

Uminom ng gamot sa mata
Hambog lang po ako
Sira ang flush, maingay
Nagsasayang ako ng oras

May nagbukas ng gate
Ikaw din, sumasamba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s