Tula 1/10/2021

Metapisikal, espiritwal, burgis
Malamig ang Disyembre
Madumi ang tsinelas
Nagtatawag ang pusa

Gusto ko, sinigang
Ipagtanggol ang inaapi!
Gusto ko, malamig na kanin
Kasya sa aso ang headband

Uminom ng gamot sa mata
Wala pala akong tinuturuan
Nagbebenta ako ng pabango
Mabuhay hanggang may sansinukob

Gusto kong sumikat
Gusto ko sanang umorder ng midnight snack

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s