Tula 1/8/2021

Ang COVID ba ay biyaya?
Buntong-hininga
Nakasara ang kurtina
Nakasabit ang mga susi

Nag-aabang ang yakap ng oso
Sumandal ang maskara
Ang kumampi sa diktador
Hapon ang lata ng softdrinks

Pasko na ulit
Nakangiti pa rin ang ama
Ang puno! Ang puno!
Nahulog sa hagdan

Laging may kinabukasan
Nagising ko ang aso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s