Giveaway Post! A Song of Ice and Fire

Asar na asar ka na ba sa “Mahal Kita?” Narito na po ang giveaway post para sa A Clash of Kings, A Storm of Swords, at A Feast for Crows.

Kung hindi matiis ang pagiging stiff ni U Eliserio, maaaring pakinggan ang episode bilang podcast dito. Hanggang January 18 po ang chance ninyong manalo ng preloved books!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s