Tula 1/6/2021

Hindi ko na kailangang magsulat
Nagising siya ng ubo
Madumi ang tsinelas
Sinesante ang sex predator

Nag-aabang ang yakap ng oso
Wala nang panot
Walang babaeng taksil
Umihi ang aso sa sahig

Makina ang sagot sa sining
Wala pala akong tinuturuan
Alipin ang kapre
Nahulog sa hagdan

Nakataas ang sementong kamao
Nakaluhod na camel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s