Tula 1/5/2021

Luntian sa luntian
Maligayang bati!
Madumi ang tsinelas
Nakasabit ang pulang bola

Nag-aabang ang yakap ng oso
Tagalog ‘yan!
Pupunta ako ng Tsina
Gusto ko, wagwag na kanin

Sumuko na ang sanga
Hambog lang po ako
Nagbebenta ako ng pabango
Alipin ng pamahiin

Tagahilom ako
Ikaw din, sumasamba

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s