Tula 1/4/2021

Luntian sa luntian
Nakaangkla ang barko
Pangit na painting
Manood tayo ng Koreano

Ang kamay na humahawak
Ang lalakeng hindi makapagdesisyon
Walang babaeng taksil
Taas noo ang camel

Makina ang sagot sa sining
Hambog lang po ako
May bayag sa paso
Nahulog sa hagdan

Tagahilom ako
Ibuhos ang sinigang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s